• V. Melnyk

  2019

 • V. Kosovan

  2018

 • O. Myronyk

  2015

 • O. Haydukevych

  2013

 • H. Voloshyn

  2012

 • O. Filipchuk

  2010

 • V. Herasymchuk

  2009

 • O. Fotiy

  2008

 • O. Karlova

  2006, 2017

 • V. Nesterenko

  2000, 2016

 • O. Sobchuk

  1996

 • V. Mykhaylyuk

  1995, 2009

 • L. Popova

  1993

 • A. Gumenchuk

  2018

 • I. Krasikova

  2010

 • T. Zvozdetskyi

  1996

 • V. Kholomenyuk

  2012

 • M. Popov

  1987, 2006

 • O. Maslyuchenko

  2002, 2012

 • N. Linchuk

 • N. Oliynyk

 • P. Nastasiyev

  1986

 • S. Linchuk

 • T. Shmata

 • M. Berezovskyi

 • D. Onypa

  2012 - 2018

 • Yu. Linchuk

  2007

 • M. Gorbachuk

  1965, 1973

V. Maslyuchenko

1985, 2000

A. Plichko

1975, 1994

M. Nahnybida

1967, 1985

M. Tsarkov

1973

I. Hryhorchuk

1966 - 1999
1965

K. Fishman

1940 - 1973
1957

Y. Kushnirchuk

1953 - 2003
1964

M. Boholyubov

1940 - 1941
1920

O. Bobrov

1944 - 1953

M. Fage

1953 - 1960
1943, 1958

Yu. Valitskyi

V. Khryptun

M. Krylov

1911, 1917

A. Kolmohorov

1925, 1935