Порядок проведення іспиту зі спеціальності для здобувачів вищої освіти

Переглядів: 514

Опубліковано: 15 Червня 2020

News image

Порядок проведення іспиту зі спеціальності для здобувачів вищої освіти (освітній рівень – перший (бакалаврський))

екзаменаційною комісією №2

спеціальність 111 «Математика» (денна форма навчання),

спеціальність 014, предметна спеціальність 014.09 «Середня освіта (інформатика)» (денна форма навчання),

спеціальність 014, предметна спеціальність 014.04 «Середня освіта (математика)» (денна та заочна форми навчання)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Іспит зі спеціальності проводиться з використанням дистанційних технологій навчання, з забезпеченням надійної ідентифікації здобувачів вищої освіти (далі – здобувачів) та дотриманням норм академічної доброчесності усіма його учасниками.
 2. Формою проведення іспиту є онлайн-тестування в середовищі Moodle (https://moodle.chnu.edu.ua).
 3. Графік складання атестаційного іспиту здобувачами наведений у додатку 1.
 4. При проведенні іспиту здійснюватиметься його відеозапис.
 5. При виникненні обставин непереборної сили, що не дозволяють здобувачу розпочати чи завершити проходження іспиту, здобувач повинен невідкладно повідомити секретаря ЕК Яшана Богдана Олеговича (тел. 0994023210, 0979676797) про ці обставини з обов’язковим наданням їх фото- або відеофіксації. За таких обставин можливість і час перескладання іспиту визначається екзаменаційною комісією в індивідуальному порядку.
 6. У випадку виявлення фактів недотримання здобувачем норм академічної доброчесності при проходженні іспиту, здобувачу виставляється негативна підсумкова оцінка з неможливістю перескладання іспиту екзаменаційній комісії.

 

2. ВИМОГИ ДО НЕОБХІДНОГО АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ

 1.  Для проходження іспиту здобувач повинен забезпечити наявність у себе пристрою (персонального комп’ютера, ноутбука, планшета, смартфона) з можливістю доступу до мережі Інтернет, обладнаного налаштованими камерою та мікрофоном.
 2. На відповідному пристрої здобувача повинен бути встановленим сучасний Web-браузер, оновлений до актуальної версії (рекомендується використання браузера Google Chrome), та виконано вхід в корпоративний (університетський) Гугл-акаунт здобувача в домені chnu.edu.ua.
 3. Під час проведення передекзаменаційних консультацій здійснюється попередня перевірка технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами та усунення виявлених проблем.
 4. У випадку неможливості виконання вказаних вище вимог здобувач повинен завчасно повідомити про це екзаменаційну комісію. За таких обставин здобувачу буде надана можливість проходження іспиту в одному із комп’ютерних класів факультету математики та інформатики.

 3. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ІСПИТУ

 1. Іспит зі спеціальності розпочинається о 9:00 згідно з графіком, наведеним у додатку 1.
 2. До 9:00 у вказаний день здобувачі повинні приєднатися до відеоконференції Google Meet (запрошення з відповідним посиланням завчасно розсилаються екзаменаційною комісією на корпоративні e-mail адреси здобувачів) та здійснити вхід у середовище Moodle (https://moodle.chnu.edu.ua), використовуючи свої корпоративні Гугл-акаунти в домені chnu.edu.ua.
 3. З 9:00 до 9:15 присутні здобувачі по черзі ідентифікують себе перед екзаменаційною комісією, використовуючи водночас аудіо- та відеозв’язок у конференції Google Meet.
 4. З 9:15 до 10:00 за даними, наданими комісією, здобувачі здійснюють самореєстрацію на вказаний курс в середовищі Moodle та по черзі демонструють комісії, використовуючи трансляцію свого екрану, старт процесу тестування. Тест є унікальним для кожного здобувача та містить 20 питань, автоматично вибраних випадковим чином з бази доступних питань, яка складана на основі програм державного іспиту для відповідних спеціальностей. На проходження тесту здобувачу дається 90 хвилин часу.
 5. Після початку тестування, на вимогу комісії, у випадкові моменти часу випадковим чином обрані здобувачі по черзі вмикають трансляції свого екрану та демонструють комісії процес проходження тестування.
 6. До 11:30 тестування всіх присутніх здобувачів будуть завершені.
 7. З 11:30 до 12:00 здобувачі можуть подати в комісію апеляції щодо правильності оцінювання їх відповідей на певні питання тесту.
 8. З 12:00 до 13:00 оголошується перерва.
 9. О 13:00 екзаменаційна комісія оголошує здобувачам результати розгляду апеляцій, підсумкові оцінки та рішення ЕК.
 10. Таким чином, порядок проходження іспиту зі спеціальності коротко можна подати так:
9.00 Початок іспиту
9.00-9.15 Ідентифікація здобувачів
9.15-10.00 Початок тестування здобувачами
10.45-11.30 Завершення тестування здобувачами
11.30-12.00 Подача апеляцій здобувачами
12.00-13.00 Перерва
13.00 Оголошення результатів розгляду апеля­цій, підсумкових оцінок і рішення ЕК
 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка здобувача визначається виключно кількістю його правильних відповідей на 20 питань тесту та виставляється згідно з наступною таблицею:

Кількість правильних відповідей  на питання тесту Підсумкова оцінка
0 35 / FX
1 38 / FX
2 42 / FX
3 45 / FX
4 48 / FX
5 51 / E
6 55 / E
7 58 / E
8 61 / D
9 64 / D
10 68 / D
11 71 / C
12 74 / C
13 77 / C
14 81 / B
15 84 / B
16 87 / B
17 90 / A
18 94 / A
19 97 / A
20 100 / A

Графік складання атестаційного іспиту здобувачами в ЕК №2

Понеділок, 22 червня 2020 року

Група 446, спеціальність 111 «Математика»

 1. Безрука Ю.Я.
 2. Боднар В.Г.
 3. Гулій О.І.
 4. Іордакій М.М.
 5. Каратєєва А.О.
 6. Кашмар І.І.
 7. Кушнір А.С.
 8. Лучик О.І.
 9. Маринюк І.П.
 10. Поповська А.І.

Вівторок, 23 червня 2020 року

Група 409, спеціальність 014.04 «Середня освіта (математика)»

(денна форма навчання)

 1. Галак М.О.
 2. Жадан К.А.
 3. Іліщук Х.Я.
 4. Курцеба В.І.
 5. Онуфрійчук А.С.
 6. Пастернак А.І.
 7. Пилипів Р.В.
 8. Решетнік Ю.Б.
 9. Феодорян Д.А.
 • Харук О.Ю.

Середа, 24 червня 2020 року

Група 408, спеціальність 014.09 «Середня освіта (інформатика)»

 

 1. Дубінська В.Б.
 2. Жар О.М.
 3. Кулій Д.І.
 4. Правіцка Н.С.

Група 409 (4 ст.), спеціальність 014.04 «Середня освіта (математика)»

(заочна форма навчання)

 1. Атаманюк А.І.
 2. Барабаш Ю.Р.
 3. Долинчук П.М.
 4. Дронь Т.І.

Четвер, 25 червня 2020 року

Група 409 (10 ст.), спеціальність 014.04 «Середня освіта (математика)»

(заочна форма навчання)

 1. Ліснича А.В.
 2. Магас А.М.
 3. Максим`юк Т.П.
 4. Маліновська О.В.
 5. Мельник Н.М.
 6. Павлюк А.В.
 7. Павлюк К.І.
 8. Правіцка Н.С.
 9. Швець Л.І.
 10. Юрійчук Р.В.

Коментарі

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ваше коментар буде опубліковано після модерації