date

Дата

speaker

Доповідач

topic

Назва доповіді

18.10.2018

Володимир Михайлюк (Чернівці)

Компактні множини у частково метричних просторах

Доведено, що повне бінарне дерево у σ-повній булевій алгебрі еквівалентне дереву двійкових інтервалів тоді і лише тоді, коли дане дерево є нескінченно малим та ін'єктивним.

01.11.2019

Олена Карлова (Чернівці)

Зліченно фрагментовні функції на паракомпактних просторах

Доведено, що повне бінарне дерево у σ-повній булевій алгебрі еквівалентне дереву двійкових інтервалів тоді і лише тоді, коли дане дерево є нескінченно малим та ін'єктивним.

15.11.2019

Олександр Маслюченко (Чернівці)

Про проблему Борсіка

Доведено, що повне бінарне дерево у σ-повній булевій алгебрі еквівалентне дереву двійкових інтервалів тоді і лише тоді, коли дане дерево є нескінченно малим та ін'єктивним.

13.12.2018

Попов М.М. (Чернівці)

Повні бінарні дерева у булевій алгебрі

Доведено, що повне бінарне дерево у σ-повній булевій алгебрі еквівалентне дереву двійкових інтервалів тоді і лише тоді, коли дане дерево є нескінченно малим та ін'єктивним.