305 група

305 група

Викладач

Тема

Студент

1

Карлова О.О.

Композиційно сталі неперервні функції

Безрука Юлія Ярославівна

2

Лінчук Ю.С.

Ірраціональність суми радикалів

Боднар Валентин Григорович

3

Звоздецький Т.І.

Зв’язок між збіжністю в деяких просторах аналітичних функцій та відповідних просторах послідовностей

Іордакій Мірелла Марінівна

4

Нестеренко В.В.

Графічна неперервність та її властивості

Каратєєва Анастасія Олексіївна

5

Михайлюк В.В.

Про ніде не щільні Р-множини

Кашмар Ігор Іванович

6

Маслюченко В.К.

Нульове рівномірне наближення неперервних і нарізно неперервних функцій

Кушнір Анастасія Сергіївна

7

Маслюченко О.В.

Лучик Олександр Іванович

8

Маслюченко О.В.

Маринюк Інна Павлівна

9

Фотій О.Г.

Поповська Аліна Ігорівна

10

Карлова О.О.

Криві Без’є

Том`юк Ольга Іванівна

405 група

405 група

Викладач

Тема

Студент

1

Маслюченко О.В.

Косован Катерина Василівна

2

Карлова О.О.

Замкнені криві та R-простори

Лукань Михайло Юрійович

3

Фотій О.Г.

Мельничук Яна Сергіївна

4

Звоздецький Т.І.

Рівносильність деяких згорточних співвідношень у просторах послідовностей

Мицкан Михайло Михайлович

5

Маслюченко О.В.

Наритник Альона Анатоліївна

6

Маслюченко В.К.

Про площину Бінґа

Паладян Еріка Іванівна

7

Маслюченко В.К.

Про методи підсумовування

Унгурян Андрій Васильович

8

Михайлюк В.В.

Криві у банахових просторах, які допускають неперервно диференційовну параметризацію

Фуга Тетяна Геннадіївна

9

Карлова О.О.

Теорема Юнга

Чукур Любов Василівна

405 група

405 група

заочна форма

Викладач

Тема

Студент

1

Фотій О.Г.

Ігнатюк Марія Миколоївна

2

Несеренко В.В.

Кліковість в теоремах про декомпозицію неперервності

Костащук Парасковія Василівна

3

Звоздецький Т.І.

Різні методи доведення нерівностей в елементарній математиці

Мельничук Яна Сергіївна

505 група

505 група

Викладач

Тема

Студент

1

Фотій О.Г.

Баран Августин Петрович

2

Маслюченко В.К.

Нарізно поліноміальні функцій на довільних підмножинах площини

Горбаль Галина Петрівна

3

Маслюченко О.В.

Грицак Тетяна Михайлівна

4

Карлова О.О.

Орищук Станіслав Іванович

5

Михайлюк В.В.

Остафійчук Анастасія Іванівна

6

Михайлюк В.В.

Рак Тетяна Ярославівна

7

Карлова О.О.

Яремин Тетяна Ігорівна

505 група

505 група

заочна форма

Викладач

Тема

Студент

1

Гушилик Аліна Валентинівна

2

Ісар Ігор Вікторович

3

Козьмин Вікторія Вікторівна

4

Крайник Ольга Андріївна

5

Маслюченко В.К.

Про узагальнення оберненої теореми Бернштейна

Крупник Іванна Мирославівна

6

Назарюк Оксана Юріївна

7

Маслюченко О.В.

Павлюк Флоаря Георгіївна

8

Руденська Зоряна Василівна

9

Свирид Ірина Леонідівна

10

Звоздецький Т.І.

Троєцька Мар`яна Юріївна