305 група

305 група

Викладач

Тема

Студент

1

Фотій О.Г.

Алгоритмічний підхід до розв'язання геометричних задач на площині.

Беженар Галина

2

Попов М.М.

Ортогонально - адитивні оператори

Бобик Богдан

3

Маслюченко О.В.

Розмірність топологічного простору

Віннік Михайло

4

Нестеренко В.В.

Послідовності напівквазінеперервних функцій

Кміть Ірина

5

Михайлюк В.В.

Субпаракомпактні простори та їх властивості

Костюк Іван

6

Карлова О.О.

Дослідження періодичності рекурентних числових послідовностей типу Фібоначчі

Катиринчук Кароліна

7

Онипа Д.П.

Компактифікації півпрямої і континуум Пеано

Кушнірюк Олександра

8

Звоздецький Т.І.

Відносне зростання рядів за системою функцій Міттаг-Лефлера

Скуповська Алла

405 група

405 група

Викладач

Тема

Студент

1

Маслюченко. О.В.

Вкладення проміжкових просторів у булеву алгебру і продовження проміжково монотонних функцій

Бігуляк Марія

2

Нестеренко В.В.

Квазінеперервність та властивості типу перехідності

Левицька Світлана

3

Михайлюк В.В.

Простори з розвиненням та їх метризовність

Олександрюк Микола

4

Фотій О.Г.

Оцінювання числових сум та добутків.

Сколеб`юк Олександр

5

Карлова О. О.

Програмування симетричних та асиметричних шифрів

Скоробогатова Анастасія

6

Звоздецький Т. І.

Деякі простори цілих функцій уточненого порядку

Сорокан Дмитро

505 група

505 група

Викладач

Тема

Студент

1

Звоздецький Т.І.

Узагальнені власні значення та узагальнені власні вектори оператора інтегрування в просторах аналітичних функцій

Бален Олена

2

Білецька Ірина

3

Ватаманюк Ганна

4

Захарюк Аліна

5

Капустяк Іра

6

Маслюченко О.В.

Аксіоми відокремності в опуклих структурах

Кіцул Ірина

7

Карлова О.О.

Про функції першого класу Бера з властивістю Дарбу

Мельничук Ірина

8

Михайлюк В.В.

Топологічні і метричні властивості частково метричних просторів

Самаковська Соломія

9

Нестеренко В.В.

К-функції та їх властивості

Скоропадська Ольга

10

Фотій О.Г.

Про неперервність многозначних відображень

11

Попов М.М.

Взаємозв’язки між вихідним та латеральним порядком на векторній ґратці.

12

Попов М.М.

Оператор згортки за перекошеною монетою.

13

Попов М.М.

Відносний порядковий проектор на векторних ґратках без головної проективної властивості.

14

Попов М.М.

Нерегулярні проектори на банахових ґратках

605 група

605 група

Викладач

Тема

Студент

1

Карлова О. О.

Різні способи обчислення числа пі

Безрука Юлія

2

Карлова О. О.

Мультиплікативні функції та їх застосування в олімпіадних задачах

Гулій Ольга

3

Довгей Ж. І.

Метод математичної індукції та його застосування

Жадан Каріна

4

Нестеренко В. В.

Графічна неперервність та її аналоги

Каратєєва Анастасія

5

Михайлюк В. В.

Квазіметричні простори з ваговою функцією

Кашмар Ігор

6

Маслюченко О. В.

Пари Гана і нарізно неперервні функції з даними екстремальними розшаруваннями

Кушнір Анастасія

7

Фотій О. Г.

Узагальнення теореми Куратовського-Форта для монотонних многозначних відображень

Маринюк Інна

8

Довгей Ж. І.

Трикутник та його застосування в шкільному курсі математики

Онуфрійчук Антоніна

9

Мартинюк О. В.

Методичні особливості викладання вибраних тем шкільного курсу геометрії з використанням ППЗН

Правіцка Наталія