Основні переваги
освіти

specialty1

Видатний колектив викладачів, який забезпечує підготовку у всіх напрямках сучасної математики

specialty2

Наявність діючих наукових шкіл, які дозволяють студентам активно займатися роботою безпосередньо на факультеті

specialty3

Поєднання класичних традицій освіти та науки з сучасними досягненнями визнаного світового рівня

specialty4

Міжнародний авторитет наукової школи

specialty5

Університет забезпечує гуртожитком усіх студентів, які мають в цьому потребу

Перелік конкурсних предметів

competition

  Математика

 • ваговий коефіцієнт 0,4
 • мінімальний бал для участі в конкурсі 110

  УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

 • ваговий коефіцієнт 0,25
 • мінімальний бал для участі в конкурсі 100

  ФІЗИКА АБО ІНОЗЕМНА МОВА

 • ваговий коефіцієнт 0,25
 • мінімальний бал для участі в конкурсі 100

Можливості випускника за спеціальністю "Математика"

opportunities
 • 1

  зможуть вести самостійну наукову роботу і роботу в науково-дослідницькому колективі, самостійно виокремлювати основні деталі в наукових проблемах, ставити задачі та організовувати їх розв’язання;

 • 2

  зможуть аналізувати широкий спектр задач, вибирати оптимальні методи їх розв’язування, будувати розв’язки та аналізувати результати з допомогою основних методів математики та комп’ютерних наук;

 • 3

  зможуть викладати математичні дисципліни у закладах вищої освіти, коледжах, училищах та школах;

 • 4

  зможуть вільно орієнтуватися в сучасних методах і алгоритмах комп’ютерної математики, використовувати їх для моделювання, наближених обчислень та обробки результатів;

 • 5

  вільно володіють основними і спеціальними методами математичних досліджень в процесі аналізу та розв’язування проблем фундаментальної математики з використанням глибоких знань як математичних дисциплін так і комп’ютерних наук.