bachelor

Бакалавр

 • 1

  Математичний аналіз 1

 • 2

  Лінійна алгебра

 • 3

  Аналітична геометрія

 • 4

  Програмування

 • 5

  Актуальні питання історії та культури України

 • 6

  Українська мова ( за професійним спрямуванням)

 • 7

  Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

 • 8

  Дискретна математика

 • 9

  Диференціальні рівняння

 • 10

  Філософія

 • 11

  Теорія ймовірностей

 • 12

  Елементарна математика і методика викладання математики

 • 13

  Математичний аналіз 2

 • 14

  Алгебра і теорія чисел

 • 15

  Топологія

 • 16

  Диференціальна геометрія

 • 17

  Комплексний аналіз

 • 18

  Теорія міри та інтеграла

 • 19

  Рівняння математичної фізики

 • 20

  Функціональний аналіз

 • 21

  Математична логіка

 • 22

  Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів

 • 23

  Варіаційне числення і методи оптимізації

 • 24

  Основи геометрії

 • 25

  Ознайомлювальна педагогічна / виробнича практика

 • 26

  Педагогічна / виробнича практика

 • 27

  Курсова робота

master

Магістр

 • 1

  Основи наукових досліджень

 • 2

  Філософія освіти і науки

 • 3

  Охорона праці в галузі та цивільний захист

 • 4

  Науковий семінар

 • 5

  Педагогіка та психологія вищої школи

 • 6

  Методика викладання математики у закладах вищої освіти

 • 7

  Теорія наближень

 • 8

  Теорія функцій багатьох змінних

 • 9

  Вибрані питання теорії операторів у просторах аналітичних функцій

 • 10

  Асистентська та педагогічна практика

 • 11

  Переддипломна практика

 • 12

  Дипломна робота