add-bachelor

Бакалавр

 • 1

  Вступ до спеціальності \ Фізичне виховання

 • 2

  Психологія (загальна,вікова та педагогічна)

 • 3

  Громадське здоров'я та медицина порятунку \ Фізичне виховання

 • 4

  Педагогіка з основами педмайстерності

 • 5

  Сучасні інформаційні технології

 • 6

  Історія математики

 • 7

  Теоретична механіка

 • 8

  Теоретична фізика

 • 9

  Професійна іноземна мова

 • 10

  Аналітична геометрія афінних та евклідових просторів

 • 11

  Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах

 • 12

  Основи медичних знань

 • 13

  Загальна теорія функцій

 • 14

  Узагальнені функції та їх застосування до задач математичної фізики

 • 15

  Методи обчислень

 • 16

  Топологічні векторні простори

 • 17

  Методика розв'язування олімпіадних задач з математики

 • 18

  Геометричні перетворення

 • 19

  Інтегральні перетворення та їх застосування

 • 20

  Лінійні оператори в просторах аналітичних функцій

add-master

Магістр

 • 1

  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті /ІКТ

 • 2

  Технології викладання математики в закладах освіти

 • 3

  Теорія наближень

 • 4

  Соціальна педагогіка / Основи інклюзивної освіти

 • 5

  Класифікація методів розв'язування олімпіадних задач

 • 6

  Чисельні методи розв'язування крайових задач для рівнянь математичної фізики

 • 7

  Зображення геометричних фігур у просторі / Вибрані питання теорії операторів у просторах аналітичних функцій