add-bachelor

Бакалавр

 • 1

  Фізичне виховання (за видами спорту)

 • 2

  Вступ до спеціальності

 • 3

  Пакети прикладних програм

 • 4

  Психологія (загальна, вікова та педагогічна)

 • 5

  Програмування мовою Python

 • 6

  Громадське здоров'я та медицина порятунку

 • 7

  Фізичне виховання

 • 8

  Педагогіка з основами педмайстерності

 • 9

  Бібліотеки мови Python

 • 10

  Основи медичних знань

 • 11

  Основи Інтернет-технологій

 • 12

  Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах

 • 13

  Web-дизайн

 • 14

  Сучасні інформаційні технології

 • 15

  Технології дистанційного навчання та онлайн-сервіси в професійній діяльності вчителя

 • 16

  Загальна теорія функцій

 • 17

  Основні проблеми теорії нарізно неперервних функцій

 • 18

  Основи криптології

 • 19

  Сучасні системи управління базами даних

 • 20

  Історія математики

 • 21

  Теоретична механіка

 • 22

  Теоретична фізика

 • 23

  Професійна іноземна мова

 • 24

  Аналітична геометрія афінних та евклідових просторів

 • 25

  Об'єктно зорієнтоване програмування

 • 26

  Олімпіадні задачі з алгебри та теорії чисел

 • 27

  Методи обчислень

 • 28

  Топологічні векторні простори

 • 29

  Геометричні та комбінаторні олімпіадні задачі

 • 30

  Інтегральні перетворення та їх застосування

 • 31

  Лінійні оператори в просторах аналітичних функцій

 • 32

  Вибрані питання ріманової геометрії

 • 33

  Додаткові розділи теорії функцій

 • 34

  Класифікація розривних функцій

add-master

Магістр

 • 1

  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

 • 2

  Хмарні технології

 • 3

  Технології викладання математики в закладах освіти

 • 4

  Загальні параболічні крайові задачі

 • 5

  Соціальна педагогіка

 • 6

  Інклюзивна педагогіка

 • 7

  Класифікація методів розв'язування олімпіадних задач

 • 8

  Чисельні методи розв'язування крайових задач для рівнянь математичної фізики

 • 9

  Диференціальні моделі соціальних та природничих процесів

 • 10

  Методи теорії самоспряжених операторів

 • 11

  Зображення геометричних фігур у просторі

 • 12

  Геометрія мас

 • 13

  Програмно-педагогічні засоби навчання

 • 14

  Технології дистанційного навчання та онлайн-сервіси в професійній діяльності вчителя